Thiết Kế Kiến Trúc Thăng Long Home

Thiết Kế Kiến Trúc Thăng Long Home
STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH (ha) TỶ LỆ (%)
  Tổng diện tích 47.3 100
I Tổng diện khu ở 40.3 85.2
1 Diện tích cho nhà ở trong dự án 26.45 5.9
2 Đất cây xanh 2.15 4.5
3 Đất công trình phúc lợi công cộng 1.5 3.2
4 Đất giao thông 10.2 21.6
II Tổng diện tích ngoài khu ở 7 14.8
1 Chợ 1.4 3
2 Bệnh viện 5.6 11.8

 

Phối cảnh sân vườn Thang Long Home – Phước An

Phối cảnh sân vườn Thang Long Home – Phước An

Phối cảnh sân vườn Thang Long Home – Phước An

Phối cảnh sân vườn Thang Long Home – Phước An

Phối cảnh sân vườn Thang Long Home – Phước An